สารเร่งสี ให้สีเหลือง
สีส้มแดง ในสัตว์นำ้ เช่น
ปลาดุก กบ ปลาคราฟ ปลาสวยงาม ปลาทอง   โดย  สกัดจากธรรมชาติ  100 %  (  Canthaxanthin   )

Origo ( โอลิโก ) สารเร่งสีเหลือง สีส้ม ชนิดเข้มข้น จากธรรมชาติ ( Canthaxanthin ) ในสัตว์นำ้ทุกชนิด