เครื่องไล่นกโซลาเซล แบบเสียงโซนิคบูม ไล่นกกระยาง นกปากห่าง นกนางนวล นกเป็ดนำ นกนางแอ่น

สามารถไล่นกจากบ่อ  อนุบาลลูกปลา  ลูกกุ้ง

Auto feeder 2.0 เครื่องให้อาหารลูกปลาวัยอ่อนทุกชนิด

เพื่อให้ลูกปลากินเก่ง  ปลาไม่แตกไซค์