เครื่องให้อากาศใต้โซล่าเซล ราคา 10500 ทั้งชุด ใช้แผง โซล่าเซล 68 w /24vdc .ใช้ปั้ม DC 60 w ผลิตอ๊อกซิเจน 10-15 ลิตร/นาที

สารกระตุ้นการงอกในเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เปอร์การงอกสูง รากยาวใหญ่ แตกกอดี เพิ่มผลผลิต40%

สารกระตุ้นการงอก ( นาโน ) คลิกดูที่นี่นะ

การใช้ไบโอเทคโนโลยีในการกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้งและวัชพืช ในนาข้าว ที่ได้ผลคุ้มค่า

สารย่อยสลายตอซังและวัชพืชใหม่  ดูรายระเอ