โปรโมชั่นพิเศษ ฟีดพาวเดอร์ อาหารผงปั้นก้อน ราคา 100 บาท/ซอง สำหรับลูกกุ้ง: ลูกปลา ทุกชนิด

ซื้อสินค้า  ฟีดพาวเดอร์พลัส   100 บาท /

คุยเฟื่องเรื่องเกษตร ผ่านกล่องดาวเทียม IPM ระบบ Ku Brand จานเล็ก ช่อง 49 เจาะลึกเรื่องสัตว์นำ้ จะรุ่งหรือจะล่วง ทิศทางกุ้งก้ามแดงจะไปทางไหน ปลาที่มีอนาคตแจ่มใส

 

จัดอบรม สัมมนาวิขาการ ตลาดกุ้งก้ามแดงครบวงจร ร่วมกับ สมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียง 18-19 /2/60 บุรีย์รัมและนครราชสีมา

บริษัท สหไทยเกษตรภัณฑ์ จำกัด ขอแสดงความยินดี กับเพ้งล๊อปเตอร์ ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของเรา ที่สร้างแบรนด์จนประสบความสำเร็จในตลาด

บริษัท  สหไทยเกษตรภัณฑ์ จำกัด  ขอแสดงความยินดี  กับเพ้งล๊อปเตอร์  ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของเรา  ที่สร้างแบรนด์จนประสบความสำเร็จในตลาด