เครื่องไล่นกโซลาเซล แบบเสียงโซนิคบูม ไล่นกกระยาง นกปากห่าง นกนางนวล นกเป็ดนำ นกนางแอ่น

สามารถไล่นกจากบ่อ  อนุบาลลูกปลา  ลูกกุ้ง

Auto feeder 2.0 เครื่องให้อาหารลูกปลาวัยอ่อนทุกชนิด

เพื่อให้ลูกปลากินเก่ง  ปลาไม่แตกไซค์    

สารจับสนิม CAB 100 หมดปัญหานำ้บาดาล นำ้จากคลอง นำ้ในบ่อ บ่อขุดใหม่บริเวณป่าชายเลน พบปัญหาสนิมเหล็กสูง ทำสีนำ้ยาก สารจับสนิมช่วยท่านได้ ประสิทธิภาพสูง อัตรา 1 – 2 kg / ไร่ สะดวก ประหยัดเวลา

ระบบคอนโด กุ้งบล๊อกสหไทย พร้อมจำหน่าย ครบชุด ราคา 20,000 บาท ขนาด ก*ย*ส 30cm*43cm*17cm กล่องใหญ่มีฝาปิดและล๊อกได้ พร้อมขาตั้งเก็บพับสะดวก สะดวก ติดตั้งได้ทุกที่จะเลี้่ยงกุ้งก้ามแดงขุน กุ้งก้ามกรามให้ได้ไซค์ใหญ่ ปูนิ่ม ปลาบู่ กุ้งล๊อปเตอร์ทะเล ระบบนำ้หมุนเวียนและพร้อมระบบกรอง ถังเก็บนำ้ มี 24 บล๊อก/ชุด รองรับเพิ่มได้ ถึง 48 บล๊อก

สารจับสารพิษและโลหะหนัก ( ดีคลอริเนเตอร์พลัส ) ใช้ตัดสารพิษและโลหะหนัก เช่น ยาฆ่าแมลง ครอรีน ลูกเหม็น

สารจับสารพิษและโลหะหนัก (  ดีคลอริเนเตอร์พลัส  ) ใช้ตัดสารพิษและโลหะหนัก  เช่น ยาฆ่าแมลง  ครอรีน  ลูกเหม็น