สารกระตุ้นการงอกในเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เปอร์การงอกสูง รากยาวใหญ่ แตกกอดี เพิ่มผลผลิต40%

สารกระตุ้นการงอก ( นาโน ) คลิกดูที่นี่นะ

การใช้ไบโอเทคโนโลยีในการกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้งและวัชพืช ในนาข้าว ที่ได้ผลคุ้มค่า

สารย่อยสลายตอซังและวัชพืชใหม่  ดูรายระเอ

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ รุ่น 20 kg โซล่าเซลและตั้งเวลาให้อาหารได้ 13,500 บาทครบชุด