เครื่องให้อากาศใต้โซล่าเซล ราคา 10500 ทั้งชุด ใช้แผง โซล่าเซล 68 w /24vdc .ใช้ปั้ม DC 60 w ผลิตอ๊อกซิเจน 10-15 ลิตร/นาที

เครื่องไล่นกโซลาเซล แบบเสียงโซนิคบูม ไล่นกกระยาง นกปากห่าง นกนางนวล นกเป็ดนำ นกนางแอ่น

สามารถไล่นกจากบ่อ  อนุบาลลูกปลา  ลูกกุ้ง