นโยบาย    ” ผลิตและจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ    รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม “

พันธกิจ    ” ร่วมกันค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์  สินค้าเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงาน เพื่อนำมาให้บริการลูกค้า “
วัตถุประสงค์    ” เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรม “
*กลุ่มเคมีเกษตร  เช่น  อาหารเสริม เมล็ดพันธุ์   สารปรับสภาพดินและน้ำ  ปุ๋ย  ยา  เคมี  อุปกรณ์  เครื่องจักร
*กลุ่มอาหารสัตว์ เช่น  อาหารกุ้ง  อาหารปลาน้ำจืด  อาหารปลาทะเล  อาหารปู  อาหารกบ อาหารสัตว์เลี้ยง  อาหารสัตว์บก
*กลุ่มยาและวิตามิน   อาหารเสริม   ยาถ่ายพยาธิ   ยาฆ่าเชื้อ   ในวงการสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
*กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานจากแสงแดด   เช่น  แผงโซล่าเซล  และอุปกรณ์  ปั้มน้ำ  เครื่องให้อากาศ  เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
*กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ  จุลินทรีย์  โปรไบโอติก  ยีส
*กลุ่มลูกพันธุ์  ลูกกุ้งขาวแวนาไม   ลูกกุ้งก้ามกราม  ลูกกุ้งก้ามแดง( เครฟิช )  ลูกกุ้งแชบ๋วย  ลูกกุ้งกุลาดำ
*กลุ่มลูกปลา   ลูกปลาดุก  ลูกปลากะพงขาวฝึกอาหารเม็ด  ลูกปลานิลและลูกปลาทับทิม   ลูกปลากราย  ลูกปลาช่อน
ลูกปลาหมอไทย  ลูกปลาอีกง  ลูกปลาสลิดแปลงเพศ  ลูกปลากดคัง  ลูกปลาเก๋า   ปูดำเพื่อผลิตปูเนื้อและปูนิ่ม

 ประวัติ    บริษัท สหไทยเกษตรภัณฑ์ 

ก่อตั้งในปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนสินค้าจาก กลุ่ม  นักวิจัยและนักวิชาการ    เภสัชกร โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ  การส่งเสริม  ความรู้ทางการเกษตร  การตลาด  อย่างมืออาชีพ