หลอดไฟ LED แสงสีเหลืองธรรมชาติ
หลอดไฟ LED
แสงสีเหลืองธรรมชาติ    ราคาทุ้งชุด  6000 บาท

พร้อมชุดติดตั้ง
พร้อมขาชุดติดตั้ง  สแตนเลส

ไฟแสงสว่างหลอด LED โซล่าเซล พร้อมแบตเตอรี่ ปิดเปิด อัตตโนมัติ ขายึดติดตั้งสแตนเลส