หลอดไฟ LED แสงสีเหลืองธรรมชาติ
หลอดไฟ LED
แสงสีเหลืองธรรมชาติ    ราคาทุ้งชุด  6000 บาท
พร้อมชุดติดตั้ง
พร้อมขาชุดติดตั้ง  สแตนเลส
ไฟแสงสว่างหลอด LED โซล่าเซล พร้อมแบตเตอรี่ ปิดเปิด อัตตโนมัติ ขายึดติดตั้งสแตนเลส