ไตรโคร-พลัส

ไตรโคร-พลัส ยากำจัดเห็บระฆัง และ เห็บปลา