เกลือแร่ธาตุ อัดแท่ง ขนาด 2000 กรัม อยู่ทนนำ้ 30 วัน บรรจุ 12 แท่งต่อลัง

โปรโมชั่นพิเศษ ตามความเรียกร้อง ชุดแร่ธาตุ เกลืออัดแท่ง ราคาจาก 250 บาท ลดเหลือ 150 บาท / แท่ง ลูกค้าสั่งจำนวน 10 ลัง แถม 2 ลัง เริ่ม 1 ก.ย ถึง 31 ธ.ค 61