ร้านบุญมีการเกษตร   อ.  ท่าม่วง  จ. กาญจนบุรี    โทร 090-9651592    อีกตัวแทนที่ไว้วางใจ  สินค้า  ของบริษัท  สหไทยเกษตรภัณฑ์  จำกัด

ทำตลาดในสวนผัก   พืชไร่     เจ้หน่อย และ คุณเต้  ชอบสินค้าที่มีคุณภาพใหม่ๆ   เป็นงานวิจัยใหม่ล่าสุด  ปลอดภัยกับเกษตรกร ไม่ตกค้างในดิน

โดยเฉพาะ  สินค้า  ที่เกษตรในพื้นที่นำไปใช้แล้ว   กลับมาซื้อซำ้  และ บอกต่อกันจนรวมกลุ่มมาซื้อ  ทำให้ทางร้านยิ่งมั่นใจ ในตัวสินค้า ของบริษัท ฯ

กากชา ( สเปร์ดาย )ใช้ฉีดพ่นฆ่าลูกหอย    เพลี้ย   ในแปลงผัก     ;  สารกระตุ้นการงอกในเมล็ดพันธุ์    ( โปรแนค – เอ )  ทำให้ประหยัดเมล็ดพันธุ์

และ  บี ฟิช  ( กรดอะมิโนเข้มข้น )  เพิ่มผลผลิต  เพิ่มตาดอก ลดการหลุดล่วง   ขยายผล   เพิ่มนำ้หนัก  โครงสร้างแข็งแรง  กระตุ้นภูมิ ต้านทานโรค

IMG_0429IMG_0428สารกระตุ้นการงอก_Page_1saponin spray13529786191352978695lbiochemical-tests-are-used-to-determine_8c6dc686-038d-4f93-82c3-ebd3f04464b0

 

 

 

 

แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า บริษัท สหไทยเกษตรภัณฑ์ จำกัด