เบต้าดีน แท็บเล๊ต
ฆ่าเชื้อใต้นำ้ที่ผิวดิน พื้นบ่อ

เบต้าดีน แท็บเล็ต ชนิดเม็ดจมนำ้ ฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดที่พื้นดิน พื้นปูน ใช้สะดวก ปลอดภัย