ผลของเบต้ากลูแคนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ

เบต้ากลูแคน_Page_1 เบต้ากลูแคน_Page_2 เบต้ากลูแคน_Page_3 เบต้ากลูแคน_Page_4 เบต้ากลูแคน_Page_5 เบต้ากลูแคน_Page_6 เบต้ากลูแคน_Page_7 เบต้ากลูแคน_Page_8

เบต้ากลูแคน