เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนเทคนิคการจัดการฆ่าเชื้อราในต้นทุเรียน

เทคนิคการจัดการฆ่าเชื้อราในต้นทุเรียน