เครื่องผลิตนำ้ดื่มจากความชื้นในอากาศสินค้า นวัตกกรมจากต่างประเทศต้นทุนผลิตนำ้1.7บาท/ลิตรมีระบบกรองRO+UV สินค้ามือสอง  ผ่านการซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหร่มาอย่างดี มีการรับประกันและอะไหร่พร้อมบริ    มีขนาด  28 ลิตร / วัน     สินค้าดีมีคุณภาพ  หมายเหตุ      (  มือ 2 สินค้าหมดสต๊อกแล้วนะครับ )

เครื่องผลิตนำ้จากความชื้นในอากาศ ผลิตได้ 28 ลิตร/วัน มีทั้งนำ้ร้อนและนำ้เย็นในตัวเครื่องมือ 2