1. วัดนำ้ทุกครั้งก่อนปล่อยกุ้ง
  2.  ฝนตกใส่บ่อต้องวัดทุกครั้ง
  3.  ค่าเหมาะสม  7.5  –  8.02Plant fertilizer

สิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในฟาร์มกุ้งก้ามแดง ชุดวัดpHของคุณภาพนำ้ เรามีจำหน่าย ส่งทั่วไทย