ราคาลูกกุ้งเครฟิช  (  กุ้งก้ามแดง  )

  ทางฟาร์มจำหน่าย

ราคา  ณ  เดือน   ธันวาคม    2559

สั่งขั้นตำ่   1,000  ตัว ขนาด  1  นิ้ว  ราคา   25  บาท      ขนาด 1.5   นิ้ว   30 บาท    ขนาด  2  นิ้ว    35   บาท

ลูกกุ้งลงเดิน  10 บาท / ตัว

การสั่งจองลูกกุ้งเพื่อให้ได้สินค้า  โปรดจองล่วงหน้าและโอนเงิน  เพื่อล๊อกสินค้าและราคาตามที่ตกลง

ราคากุ้งก้ามแดงมีการปรับราคาขี้นสูงมากในช่วงนี้เนื่องจากมีผู้เลี้ยงกันทั่วประเทศ ตลาดกุ้งเนื้อไปได้ดี

เครฟิช1เครฟิช4เครฟิช2เครฟิช5กุ้งก้ามแดงย่าง

 

ลูกกุ้งเครฟิช ( กุ้งก้ามแดง )