ก่อนการใช้สารสี แอสต้าแซนทิน ( บริเดอร์ ดีวี  )  10 กรัม/อาหาร  1 kk   ให้กินทุกมื้อ
ก่อนการใช้สารสี แอสต้าแซนทิน ( บริเดอร์ ดีวี ) 10 กรัม/อาหาร 1 kg ให้กินทุกมื้อ
แอสต้าแซนทิน+สาหร่ายสีแดง
กุ้งเปลี่ยนสีแดงเข้มชัดเจน
สีสวย พร้อมงานประกวด

img_0728

รายงานผลการใช้สารเร่งสีในกุ้งสวยงาม ( กุ้งโกรส ) เครฟิช 3 สัปดาห์ก่อนงานประกวดกุ้ง