ใบเสนอราคาบริษัท AHKP 1 Download

ลําดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดสินค้า ขนาดบรรจุ บรรจุ /กล่อง ขายปลีก
1 เบต้าดีน  แท็บเล๊ต โพวีโดน ไอโอดีน 20 % ชนิดเม็ดจมนำ้ 1000 กรัม 12 550
2 การ์ลิค เอ็ก Garlic – X กระเทียมสกัด  สเปร์ดาย 1000 กรัม 24 450
3 ซาโปรนินสเปร์ดาย  (กากชาสกัด) สารสกัดจากเปลือกเม็ดชา ฆ่าปลา ; แมลงปากดูดทุกชนิด 500 กรัม 12 300
4 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม Marcrolic ในกลุ่มปลาสลิด  ปลาหมอ  ปลาช่อน  ปลากราย 500 กรัม 24 550
5 ยากําจัดปลิงใส  FATO ชนิดผสมอาหารให้ปลากิน 500 กรัม 24 600
6 ยากําจัดเห็บระฆัง   Tricro – plus ชนิดผสมอาหารให้ปลากิน 1000 กรัม 12 950
7 CAB-100  สารจับสนิมเหล็ก สารจับสนิมเหล็กในบ่อกุ้งและบ่อปลา 500 กรัม 24 300
8 โอซาน่าคิวซี OXANA QC ฆ่าเชื้อไม่คร๊อปแพลงก์ตอนในเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส 1000 กรัม 12 650
9 ไซโปร CIPRO ติดเชื้อในกระแสเลือด  เลือดออกตามเกล็ด บวมแดง 500 กรัม 24 980
10 ชุดน้ำยาวัด กรด- ด่าง pH สําหรับน้ำจืด วัดได้ 250ครั้ง 24 400
11 บริเดอร์ดีวี  เร่งสีกุ้ง  กระตุ้นภูมิ  บํารุงรังไข่และน้ำเชื้อ สารเร่งสี  สกัดจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู  ผสมสาร่ายสีแดง 500 กรัม 24 1200
12 สารกระตุ้น  การลอกคราบ เป็นกรดอมิโนสังเคราะห์ที่ผลิตมาที่ช่วยเร่งให้กุ้งเร่งลอกคราบ 500 กรัม 24 400
13 แคลเซี่ยมแลคเตท  สารสร้างเปลือกกุ้ง ใช้ผสมอาหารเพื่อให้กุ้งสร้างเปลือกได้ทันที    ป้องกันกุ้งเปลือกนื่ม 500 กรัม 24 300
14 แร่ธาตุน้ำทะเล ใช้เพื่อเพิ่มแร่ธาตุในน้ากรณีที่ฝนตกหนัก กุ้งเริ่มตาย  เพิ่มออกซิเจน 1000 กรัม 12 150
15 สารเหนียว ใช้ผสมอาหารผงเพื่อปั้นก้อนให้ลูกกุ้งและลูกปลากินในช่วงวัยอ่อน 1000 กรัม 12 200
16 ไครโตซาน ตรา กุ้งแดง สารสกัดจากเปลือกปูเปลือกกุ้ง  ใช้เคลือบอาหาร เร่งโต การตุ้นภูมิ 5 ลิตร 4 650
17 หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น Pholac – Plus กําจัดกลิ่นเหม็น   บําบัดน้ำเสีย ย่อยไขมัน   ควบคุมเชื้อโรคในน้ำ 500 กรัม 24 650
Photosynthetic Bacteria  ; Lactic & Bacteria ;  Yeasts ; Sugar
18 สารจับตะกอน PAC ( Poly Auminium Chloride ) จับสารแขวนลอยให้จับตัวเป็นก้อน Floc   แก้น้ำหนืด    ไม่ดร๊อปแพลงก์ตอน 1000 กรัม 12 250
19 ฟิชโปรตีน Fish  Protein สารกระตุ้นการกินของกุ้งและปลา      ในช่วงอากาศเย็นและสัตว์ที่ป่วย 1000 ซีซี 12 250
20 อความิลเนอร์รัลแร่ธาตุน้ำทะเลเกลืออัดแท่ง    (ก้อนใหญ่) เหมาะสําหรับการอนุบาลลูกกุ้งแบบกั้นคอก  กระชังปลา  อยู่ทนน้ำกว่า30  วัน 2000 กรัม 12 200
อความิลเนอร์รัลแร่ธาตุน้ำทะเลเกลืออัดแท่ง    (ก้อนเล็ก) เหมาะสําหรับกุ้งเครฟิชทุกชนิด  ให้แขวนใน  อ่างปู  อ่างฟิวเจอร์บอร์ท 500 กรัม 36 80
21 ฟีดฟาวเดอร์พลัส   Feed powder plus อาหารผงชนิดปั้นก้อน อยู่ทนน้ำ 4-6 ชั่วโมง สําหรับลูกกุ้ง ลูกปลา ทุกชนิด 1000 กรัม 12 250
22 โอเมก้าพลัส ( เพิ่มฮอร์โมนเร่งไข่ สําหรับแม่พันธุ์ เครฟิช ) โอเมก้า 3 ผสม วิตตามิน E  เข้มข้น   เพื่อเพิ่มปริมาณและบํารุงรังไข่ให้มากขึ้น 1000ซีซี 12 500
23 ดีคลอริเนเตอร์พลัส ( สารจับสารพิษและโลหะหนัก) จับสารพิษจาก ยาฆ่าแมลง คลอรีน โลหะหนัก ที่ปนเปลื้อนมากับน้ำ 1000 กรัม 6 450
24 ด่างทับทิมอัดแท่ง ด่างทับทิมและแร่ธาตุเกลืออัดแท่ง   ใช้ฆ่าเชื้อมรบ่อดิน   ลดน้ำหนืด 2000 กรัม 6 300
25 สีนำ้เทียม  แท็บเล๊ต ให้สีเขียวมรกต  ใช้ 1 เม็ด/นำ้ 10 ตัน  หรือ 160 เม็ด/ไร่   (  1 ก.ก มี 160 เม็ด ) ให้หว่านกระจาย 1000 ก.ก     ( 166 เม็ด) 12 600
26 เครื่องไล่นกโซล่าเซล  เสียงโซนิกบูม ไล่นกกระยาง กาน้ำ  ในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง  ลูกปลา  รํศมี  400 -800 ตารางเมตร 20W 1 7500
27 เครื่อง ออโต้ฟีด Model  1   ฝึกลูกปลาเซน ถึง  ปลานิ้ว ทุกชนิด 2 ลิตร 1 7000
Model  2 เพิ่มจานเหวียงอาหาร  รัศมี 1-2 เมตร 2ลิตร 1 7500
28 โปรไบโอติก BZT หัวเชื้อโปรไบโอติกเข้มข้น 3 ชนิด 1*109  cfu / g 500 กรัม 1 850
29 โอทู มิเนอร์รัล แร่ธาตุน้ำทะเล 19 ชนิด ชนิดละลายฟู่ ทันที   เพิ่มออกซิเจน   ปรับสมดุลน้ำ 20 กก. กระสอบ 500

 

30                      รั้วไฟฟ้า โวล่าเซล                     ใช้กับงานปศุสัตว์ได้ 50 ไร่   บ่อชำลูกปลา                   1  ชุด           ราคา   6000

31                        โคมไฟLED โซล่าเซล             แผงโซล่าเซล 18 W  แสงสีเหลืองธรรมชาติ               1  ชุด           ราคา   6000