รั้วไฟฟ้าโซล่าเซล
รั้วไฟฟ้าโซล่าเซล  ใช้กับฟาร์มปศุสัตว์ได้  50 ไร่ / ชุด    ใช้งานได้ยาวนาน กว่า  20 ปี   

แผงโซล่าเซล 18 W  ไฟ DC  12 V มีแบตเตอรี่ ลิเทียมเก็บไฟ
แผงโซล่าเซล 18 W
ไฟ DC 12 V
มีแบตเตอรี่ ลิเทียมเก็บไฟ

รั้วไฟฟ้าโซล่าเซล หมดปัญหาไฟตก ไฟดับ ราคา 6000 บาทต่อชุด โทร 081-303-7335