วิ่งได้ความเร็ว 45 กม./ชั่วโมง
ระยะทางวิ่งได้ไกล 40 กม.
ชาดไฟฟ้า ุ6-8 ชม. เสริมเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดเก็บโซล่าเซล ประหยัดพลังงาน
เครื่องยนตร์ไฟฟ้าแบบไฮบริด

รถสามล้อไฟฟ้า ไฮบริด พลังงานโซล่าเซล 125,000 บาท ( ช่วงเปิดตัว จากราคา 150,000 )