งานเสวนากุ้งก้ามแดง
งานเสวนากุ้งก้ามแดง

งานสัมมนากุ้งก้ามแดง ที่่น่าสนใจ ม. เกษตร กำแพงแสน วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 59 ไปกันครับ