เป็นสารสกัดกระเทียมที่ผ่านขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Lay เบต้า-แซค ชนิดผง

กระเทียมสเปร์ดาย